ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA GRMOVŠKOV DOM NA KOPAH

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo s projektom ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA GRMOVŠKOV DOM NA KOPAH uspešno kandidirali na javnem razpisu “Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi”.

 Kratek opis operacije in njeni cilji

Namen investicije je izvesti celovito energetsko obnovo dotrajanega Grmovškovega doma pod Veliko Kopo. Investicija v povečanje prihranka energije predstavlja nakup varčnih svetil in svetil na senzor, zamenjavo kurilne naprave na kurilno olje z energetsko varčno toplotno črpalko s sistemom na talno in radiatorsko gretje, obnovo ovoja objekta ter strehe, energetsko učinkovitih vrat in oken, na streho je postavljena sončna elektrarna, kupljene so varčne armature, tuši in straniščne školjke. V sklopu zmanjševanja odpadkov je bil izveden nakup sistema za mletje in dehidracijo organskih odpadkov ter vertikalne balirke za stiskanje odpadkov.

Cilji, ki smo jih dosegli z investicijo:

  • V objekt smo uvedli obnovljive vire energije (sončna elektrarna,…),
  • stroške obnove energetskih sistemov smo krili iz prihrankov, ki bodo doseženi z energetsko sanacijo,
  • izboljšali smo energetsko učinkovitost objekta, zmanjšali rabo energije in znižali stroške za energijo,
  • izboljšali delovne in bivalne pogoje vseh uporabnikov objektov (zaposleni, gostje),
  • zmanjšali emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšali negativne vplive na okolje v mestu in posledično blažiti podnebne spremembe,
  • izboljšali upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih.

Vrednost operacije: 988.359,00 EUR (z DDV)

Vrednost sofinanciranja: 300.000,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Scroll to Top