REKONSTRUKCIJA LUKOVEGA DOMA

Investicija predstavlja popolno rekonstrukcijo obstoječega, vendar temeljite (energetske in strukturne) obnove in prestrukturiranja potrebnega Penziona Lukov dom Kope.

Izvedla se bo popolna rekonstrukcija, ki zajema:

 • Nov bazen,
 • Razširitev welnessa,
 • Energetska sanacija fasade z novo toplotno izolacijo,
 • Obnova strehe,
 • Talno ogrevanje,
 • Rekonstrukcija prostorov.

Vrsta začetne investicije se smatra kot »: Popolna rekonstrukcija Lukovega doma z vlaganji v dopolnjujoče aktivnosti« v sklopu rekonstrukcije dodajajo novi turistični produkti in vsebine, kar v celoti predstavlja popolno preobrazbo nastanitvenega obrata – diverzifikacija v penzion.

Namen investicije je funkcionalna popolna rekonstrukcija penziona, ki skozi energetsko prenovo spodbuja poslovanje penziona k trajnostnemu razvoju. Skozi snovne prihranke in energetsko učinkovitost bomo poslovanje zavezali k trajnostnim okoljskim učinkovanjem. Prav tako je namen investicije  zagotoviti dvig konkurenčnosti skozi novo turistično ponudbo, ki omogoča podaljšano bivanje gosta ter podaljšanje sezone čez vso leto, kar je ključno za Pohorje, ki ima tendenco k sezonalizaciji zaradi smučarske infrastrukture.

Cilji predmetne investicije so usklajeni s cilji NOO ter cilji Strategije razvoja slovenskega turizma 2022-2028.  Cilj investicije je

 •  Trdno pozicioniranje na področju okoljske trajnosti
 • Dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti

Temeljni cilj je popolna rekonstrukcija penziona v športni penzion ter s tem nakup ustrezne opreme. Kot drugo, je za diverzifikacijo penziona pomembna uvedba novih turističnih produktov, ki skupaj z novo turistično ponudbo zaokrožujejo pomen celoletnih počitnic v gorah ter tako podaljšujejo možnost oddiha za turiste čez vso leto, tudi izven glavne sezone. Turistom v sklopu celoletnega turizma želimo ponuditi športno, zeleno izkušnjo, izkušnjo avtentičnosti in butičnosti. Na ta način bomo zagotovili dvig dodane vrednosti, prilivov iz dejavnosti in povečali število turističnih produktov.

Ključen rezultat investicije rezultira v diverzifikaciji doma v penzion. Načrtovani rezultati investicije:

 • dvig kakovosti turistične ponudbe,
 • vzpostavitev nove turistične ponudbe na Kopah,
 • prispevek investicije k zelenemu prehodu.

Vrednost celote investicije z vključenim DDV znaša 1.661.400,86 EUR.

Višina sofinanciranja: 807.776,73 EUR

Datum pričetka investicije: 20.12.2022

Datum zaključka investicije: 30.6.2026

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma www.noo.gov.si

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

 

Scroll to Top