REKONSTRUKCIJA HOTELA SLOVENJ GRADEC

Investicijo predstavlja »POPOLNO REKONSTRUKCIJO HOTELA SLOVENJ GRADEC Z ENERGETSKO SANACIJO IN VLAGANJI V DOPOLNJUJOČE AKTIVNOSTI«, ki bo omogočila trajnostni razvoj namestitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Nanaša se na »POPOLNO REKONSTRUKCIJO HOTELA SLOVENJ GRADEC Z ENERGETSKO SANACIJO IN VLAGANJI V DOPOLNJUJOČE AKTIVNOSTI« in sodi v SKLOP 1 – sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti, v okviru katerega se bo izvedla popolna rekonstrukcija z namenom diverzifikacije hotela v ŠPORTNI HOTEL. Investicija predstavlja diverzifikacijo storitev poslovne enote na storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala. Investicijo predstavlja vlaganja v hotel, ki bo po zaključeni investiciji imel 72 nastanitvenih enot kategorije 4*.

Cilji predmetne investicije so usklajeni s cilji NOO ter cilji Strategije razvoja slovenskega turizma 2022-2028.  Cilj investicije je:

  • Trdno pozicioniranje na področju okoljske trajnosti
  • Dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti

Vrednost celote investicije z vključenim DDV znaša 1.661.400,86 EUR.

Višina sofinanciranja: 807.776,73 EUR

Datum pričetka investicije: 20.12.2022

Datum zaključka investicije: 30.6.2026

Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino in naložba IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma www.noo.gov.si

„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

Scroll to Top