IZGRADNJA ŽIČNIŠKE INFRASTRUKTURE (Kopnik, Pahernik, Velika Kopa)

Podjetje VABO d.o.o. je izvajalec operacije »Izgradnja žičniške infrastrukture KOPE (Kopnik, Pahernik, Velika Kopa) z dodatnimi celoletnimi aktivnostmi«, ki je bil izbran kot upravičen v sklopu razpisa »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (URL RS 209/21, 15/22, 28/22, 92/22).«

Namen operacije je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji operacije so:

  • krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem gorskega centra Kope v celoletno gorsko središče za aktivni oddih,
  • dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
  • dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Vrednost sofinanciranja iz sredstev kohezijske politike znaša do 6.534.977,43 EUR.

Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

 

Časovni okvir izvajanja operacije: 07.03.2022 – 10.11.2023.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Scroll to Top