Podatki Kope

TRENUTNO

SNEŽNE RAZMERE

Količina snežne podlage:
Vrsta snežne podlage:
Količina novega snega:
Vrsta novega snega:

PODATKI OBRATOVANJA

Dnevno obratovanje:
Nočno obratovanje:
Obvestilo:

NAPRAVE

PROGE

X