LEGENDA

V kolikor je proga odprta, se pojavi znak 

V kolikor je proga zaprta, se pojavi znak 

Podatki Kope

TRENUTNO

SNEŽNE RAZMERE

Količina snežne podlage:
Vrsta snežne podlage:
Količina novega snega:
Vrsta novega snega:

PODATKI OBRATOVANJA

Dnevno obratovanje: NAPRAVE OBRATUJEJO
Nočno obratovanje: NAPRAVE OBRATUJEJO
Obvestilo:

NAPRAVE

PROGE

X