IZGRADNJA ŽIČNIŠKE INFRASTRUKTURE (Kopnik, Pahernik, Velika Kopa)

Podjetje VABO d.o.o. je izvajalec operacije »Izgradnja žičniške infrastrukture KOPE (Kopnik, Pahernik, Velika Kopa) z dodatnimi celoletnimi aktivnostmi«, ki je bil izbran kot upravičen v sklopu razpisa »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (URL RS 209/21, 15/22, 28/22, 92/22).«

Namen operacije je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji operacije so:

  • krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem gorskega centra Kope v celoletno gorsko središče za aktivni oddih,
  • dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
  • dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Vrednost sofinanciranja iz sredstev kohezijske politike znaša do 6.534.977,43 EUR.

Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

 

Časovni okvir izvajanja operacije: 07.03.2022 – 10.11.2023.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Scroll to Top

Kako do nas

Smer Ljubljana

* avtocesta smer Maribor —> izvoz Arja Vas —> Velenje —> Mislinja
* vozite skozi Mislinjo, naprej do kraja Šmartno pri Slovenj Gradcu
* na krožišču v kraju Šmartno pri Slovenj Gradcu, sledite smerokazu Kope in izberete prvi izvoz
* pot nadaljujete skozi kraj Šmartno in sledite ozki cesti, ki se vzpenja v gozdiček
* na vrhu vzpetine zavijete desno (smerokaz KOPE ) in nadaljujete pot po tej cesti nadaljnjih 13 kilometrov in prispeli ste na Kope!

Smer Maribor

* Iz smeri Maribora nadaljujemo pot do kraja Dravograd (cca 60 km)
* v Dravogradu sledite smerokazem za kraj Slovenj Gradec
* takoj za oznako kraja Slovenj Gradec je smerokaz za KOPE (levo).
* Pot nadaljujete cca 15 kilometrov po prednostni cesti in prispeli ste na Kope!